Läkemedelsföretag

/
/
Läkemedelsföretag

Få en skräddarsydd IT-lösning för din läkemedelsverksamhet

DET ÄR VIKTIGT ATT BEHÅLLA EN FRISK DET 
RAW IT ger råd och installerar skräddarsydda IT-lösningar som skapar värde för Medicinal & Health-sektorn.

I den här branschen finns det mycket konfidentiell medicinsk information mm som kommuniceras, bearbetas och lagras digitalt. Det är därför en nödvändighet att säkra din data så bra som möjligt, vilket RAW IT kan göra med vår mångåriga erfarenhet.

Vi ger råd om vilka IT-lösningar som är mest optimala för ditt läkemedelsföretag med fokus på verksamhetsoptimering och effektivitet.

Vi kan leverera, installera och i efterhand driva din IT, där vi erbjuder möjlighet till 24 timmars IT-support, på alla projekt och avtal.

IT-SÄKERHET FÖR DATA
Mycket konfidentiell information förmedlas inom läkemedelsindustrin och sjukvården, mellan läkemedelsföretag, apotek, läkare och sjukhus. Det är därför viktigt att skicka e-postmeddelanden krypterade och lagra data säkert.

GDPR kräver att företag som behandlar och lagrar känsliga personuppgifter, såsom CPR-nummer och information om människors hälsa, ska ha säkra system, inklusive krypterade mejl och databaser.

För att du ska kunna skicka mejl på ett säkert sätt, integrerar vi ett filter på inkommande och utgående mejl, de skickas sedan via en krypterad anslutning. På så sätt kan du följa GDPR-lagen, samt undvika att tredje part följer med, inklusive nätfiske.

Samtidigt ska de personkänsliga uppgifterna förvaras säkert – det gör vi genom att säkra din IT-infrastruktur. Rätt IT-infrastruktur hjälper till att säkra din data och öka de anställdas produktivitet.

MIGRERA DIN DATA TILL MOLNET
Vi kan installera servrar i ditt företag eller migrera din data till molnet. Vi ger dig råd om vad som passar din verksamhet bäst, med möjlighet att vi kan driva det i efterhand med vår 24-timmars IT-support.

Med en molnbaserad lösning har du det bättre mot brand- eller vattenskador än med en fysisk server. Genom att helt eller delvis migrera till molnet får du en skalbar lösning där du kan öka eller minska din kapacitet och komma åt din data var som helst.

HAR DU EN BACK-UPPLAN?
Oförutsedda skador eller mänskliga fel kan snabbt uppstå i ditt företag, där värdefull data kan gå förlorad. Det är därför viktigt att vara förberedd på möjliga scenarier innan skadan inträffar. Vi kan skapa en reservplan för dig som kan återställa ditt arbete på några sekunder. Vi gör detta genom att skapa en Back-plan och Disaster Recovery-plan, där vi kan duplicera din data ner till sekunder, om det finns behov av det.

GÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH SKAPA MER FÖRSÄLJNING
RAW Signage kan användas för internt och externt bruk. Med infoskärmar kan du snabbt och effektivt förmedla och uppdatera information. Det kan vara intern information till dina medarbetare om möten, evenemang mm.

Infoskärmar kan även användas för mässor, konferenscenter och mycket mer. Det är en centralt styrd molnlösning, som gör det enkelt att hantera informationen på skärmen, oavsett var du befinner dig.

Kontakta oss och hör hur vi kan hjälpa till att implementera och underhålla ditt:IT-drift nätverk Wi-Fi Microsoft 365 RAW skyltning Krypterade mail RAW backup Övervakning. Betalterminal, DCC

Du har möjlighet att få 24 timmars IT-support, 365 dagar om året.

TJÄNSTER

värd
Skaffa en värdlösning med fysiska servrar eller migrera till molnet.
Konferensutrustning
Skaffa rätt videokonferensutrustning för ditt mötesrum.
Audiovisuell utrustning
Skaffa rätt AV-utrustning som passar ditt företag.
IT-besparingar
Få en överblick över din IT-infrastruktur och uppnå besparingar.
Övervakning
Känn dig trygg och använd de många AI-funktionerna.
RÅ SKYLTNING
Använd digital skyltning för information eller kampanjer och skapa mer försäljning.
Säker post
Få krypterade e-postmeddelanden och undvik nätfiske eller läsning från tredje part.
IT-säkerhet
Har du kontroll över din IT-säkerhet? Skydda ditt företags värdefulla data.
säkerhetskopiering
Få automatiska säkerhetskopior och återställ förlorade filer på några sekunder.