RÅ DET EXPANDERAR I NORGE

Som svar på ökad efterfrågan på den nordiska marknaden och en önskan att vara närmare befintliga kunder utökar RAW IT sin närvaro med kontor i Norge.

 

Från huvudkontoret i Hørsholm har RAW IT under ett antal år tillhandahållit IT-drift och support, nätverk/WiFI, MS365 och soft & hardware till ett brett spektrum av kunder, samt specialiserade tjänster som TV-system, Chromecast streaming, PMS lösningar, digital skyltning och branschspecifik rådgivning, för besöksnäringen och servicebranschen i hela Norden.

Ulrik Svane Thomsen, VD & Partner, lyfter fram etableringen som ett betydande steg mot att erbjuda befintliga kunder en mer flexibel och heltäckande service, kvalitet och effektivitet och välkomnar samtidigt att RAW IT nu är positionerat närmare potentiella kunder och partners inom den norska marknaden.

”Som nyckelleverantör till besöksnäringen är det avgörande för RAW IT att kunna leverera lösningar och tjänster som lever upp till de höga krav och förväntningar som företag i denna bransch uttrycker. Med etableringen i Norge är vi nu fysiskt närmare våra kunder och samtidigt kan vi erbjuda norska kunder handel på marknadsmässiga villkor.”

 

RAW IT etablerades 2012 och har befintliga kontor i Hørsholm och Århus.

För mer information om RAW IT:

Ulrik Svane Thomsen, VD & Partner
ust@rawit.dk
+ 45 52 40 21 72

Om du behöver hjälp eller råd, då kontakt os idag och låt oss ta ett icke bindande samtal om hur vi kan hjälpa ditt företag.  

da