IT-säkerhet

/
/
IT-säkerhet

Skydda ditt företag från attacker med skadlig programvara

Säkerhet med IT-infrastruktur
Med rätt IT-infrastruktur kan du uppnå maximal säkerhet för ditt företag, så att du säkrar dina IT-system med rätt hårdvara och mjukvara.

Flera företag utsätts för flera olika typer av hackerattacker med skadlig programvara, inklusive ransomware, nätfiske, virus eller tredje part som ingår i dina e-postmeddelanden.

Bästa möjliga skydd är genom personlig uppmärksamhet och program som skyddar dina system.

Det är viktigt att skydda ditt företag internt, och minst lika viktigt när dina anställda jobbar hemifrån. När en anställd loggar in på sitt eget nätverk med arbetsdatorn blir företagsdata mer sårbara och mottagliga för skadlig programvara.

När dina anställda jobbar hemifrån kan de ha Mobile Firewall installerad fysiskt hemma och därmed automatiskt loggas in. En VPN-mjukvarulösning är däremot utan fysisk brandvägg där du måste logga in varje gång du jobbar hemifrån.

Skadlig programvara kan komma in i din dator, genom filnedladdning, besöka infekterade webbplatser eller via e-post med en specifik länk eller bilaga.

Inklusive antivirus – Ett bra antivirusprogram skannar filerna du laddar ner från Internet, varnar dig för misstänkta webbplatser och skyddar din personliga kontoinformation, etc.

Säker post
En av de mest använda metoderna för att sprida skadlig programvara är via nätfiske-e-post, där tredje part utger sig för att vara ett företag. Typiskt kommer de då t.ex. fråga om personlig känslig information,

Få dina e-postmeddelanden krypterade så att du kan hålla problemet med spam och e-postprogram under kontroll med minimal tidsinvestering från ditt företag.

Varför ska du skicka e-post på ett säkert sätt?
När du skickar brev med posten är brevbäraren skyldig att transportera dem konfidentiellt från avsändare till mottagare. Samma situation gäller när du skickar mejl, förutom att det inte automatiskt skickas konfidentiellt här. Tredje parter kan övervaka din e-postkorrespondens, inklusive e-postmeddelanden med konfidentiell information, som inte följer GDPR-bestämmelserna.

Nätfiske och spam
Du kan också bli utsatt för nätfiske. Här utger sig tredje parten vara från ditt företag, eller personen utger sig för att vara ett annat företag.

Vi använder en rad olika tekniker för att upptäcka och blockera spam-hot med Malware och Ransomware innan de når ditt IT-system via skadlig e-post. Vår avancerade teknik kan bekämpa denna typ av bedrägeri. Nedan ser du vad du är skyddad mot med vår krypterade postlösning.

  • De växande hoten från nätfiske.
  • De växande hoten från Ransomware.
  • Skadliga länkar och bilagor.
  • E-post med infekterade IP-adresser och/eller domäner.
  • Frustrationen av oändliga spam-e-postmeddelanden.
  • E-postexploatering och botnätsattacker.

Back-up
Det är alltid en bra idé att ha en reservplan ifall olyckan skulle vara ute. Vi kan göra en katastrofåterställningsplan och en säkerhetskopia, som replikerar din data ner till sekunder, om så önskas.