Få en säker och flexibel värdlösning

Microsoft Azure

/
/
/
Microsoft Azure

Med molnlösningen Microsoft Azure kan din IT-infrastruktur bli mer flexibel, reagera snabbare på de föränderliga möjligheterna i IT-miljön och minska kostnaderna.

Vad är Microsoft Azure?

Microsoft Azure är molninfrastruktur som gör det enkelt för dig att hantera applikationer och molntjänster i global skala. Få en mycket säker och stabil drift med Microsoft Azure.    

Varför välja Azure?

Microsoft Azure gör att du kan skala upp och ned kapaciteten för att passa ditt företags behov, och du betalar bara för det du använder. Det är därför en flexibel och ekonomiskt fördelaktig lösning för ditt företag.

Azure är idealiskt för små till stora företag. Kapaciteten kan snabbt skalas till andra länder genom att ha applikationer och tjänster på ett eller flera av Microsofts stabila datacenter runt om i världen. 

Stöder Azure ditt företags plattform?

Azure kan användas på alla dina enheter. Du kan utveckla och integrera applikationer och tjänster och köra dem från molnet eller lokalt. Den stöder en hel del plattformar och verktyg – oavsett om du använder Windows, SQL-server, Oracle, Java och Linux kan dina applikationer spela tillsammans med Azure.

Standardisering, automatisering och skalning är inbyggd i alla Azures lösningar så att ditt företag snabbt kan exekvera applikationer och tjänster, samtidigt som efterlevnaden och standarden för andra arbetsmetoder bibehålls.

Det är därför du bör välja Azure

Är Microsoft Azure en säker val?

Azure är en kompatibel lösning som uppfyller GDPR- och IT-kraven, samt uppfyller standardisering.

Varför välja RAW IT som din affärspartner?

Det behöver du inte heller nödvändigtvis, men vi erbjuder gärna en oförpliktande diskussion om vilken hostinglösning som bäst passar dina och ditt företags behov och önskemål. Vi är en Microsoft-partner och har lång erfarenhet av implementering och underhåll av Azure.

Få ett samtal från en rådgivare och
höra mer om Microsoft Azura